fbpx

Teisės ir įsipareigojimai

  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra išoriškai pažeista (suplyšusi, suglamžyta ar kitaip pažeista) bei patikrinti ar atvyko visos Pirkėjo užsakytos prekės. Tuo atveju jei siunta yra pažeista ir (ar) siunta neatitinka Pirkėjo užsakyto asortimento, kiekio ar kokybės – Pirkėjas privalo šios siuntos nepriimti.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už pasirinktas prekes, jų pristatymo mokestį ir (ar) kitus papildomus mokesčius (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes pirkėjas atsiskaito el. parduotuvėje elektroninės bankininkystes pagalba į rekvizituose nurodytą Pardavėjo sąskaitą.
  • Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas atsiskaitė, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
  • Pardavėjui negavus informacijos apie atliktą apmokėjimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti el. paštu info@mixpops.lt arba telefonu +370 69299253.
  • Pirkėjas turi kitas Taisykles ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ar duomenų perdavimo klaidomis.
  • Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už  prekių nepateikimą.
  • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
  • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti, pataisyti ar papildyti šias  Taisykles apie tai informuodamas elektroninės parduotuvės puslapyje. Pasikeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.